💯عملکرد مقدم بر مدرک💯

oکاربردی ترین دوره های دانش افزایی علوم ورزشی

oمعرفی و توزیع منابع روزعلوم ورزشی

oمشاوره وارائه برنامه ورزشی وغذای

ارتباط با ما در تلگرام

ملاقات با ما

صفحه ما در اینستاگرام

مشاوره

☎️۰۹۳۰۴۴۲۲۰۷۰

تاو کمپانی به صورت آنلاین و مجازی برگزار می کند

کارگاه جدیدترین یافته های تغذیه و مکمل های ورزشی/غذایی:
مدرس : دکتر مجتبی کاویانی،
هیات علمی دانشگاه آکادیا کاندا _ مدیر گروه تغذیه ورزشی.

تاو کمپانی به صورت آنلاین و مجازی برگزار می کند

اصول زمانبندی و طراحی تمرینات قدرتی و EMS : به صورت آنلاین و مجازی : مدرس: دکتر مرتضی بهرامی نژاد.تاو کمپانی به صورت آنلاین و مجازی برگزار می کند

تماس با ما:

۰۹۳۰۴۴۲۲۰۷۰

 

تاو کمپانی به صورت آنلاین و مجازی برگزار می کند

سلسله لایو های پیش بینی شده اولین لایو با دکتر علی هوشیار در زمینه تفاوت های مدیریتی فوتبال و ورزش در داخل کشور و کشورهای پیشرفته .

taw_company

کاربردی ترین دوره های دانش افزایی علوم ورزشی
معرفی و توزیع منابع روزعلوم ورزشی
مشاوره وارائه برنامه ورزشی وغذایی